Miért olcsóbb az outsourcing?
Mert előre tervezhető, szabályozott és hatékony.
Coase-törvény: egy hatékonyan működő cég addig bővíti tevékenységi körét, amíg egy újabb tranzakció cégen belüli megszervezésének költsége egyenlővé nem válik ugyanazon tranzakció szabad piacra történő kivit elének költségével.
A DiverGen Kft. hatékonyság-növelés révén ugyanazt a szolgáltatási szintet kisebb ráfordítással biztosítja és a fennmaradó összegen szolgáltató és ügyfele osztoznak. Más szóval a szolgáltatás olcsóbb és jobb minőségű lesz. Outsourcing technológiai megoldások révén tovább csökkentheti a költségeket: a legújabb technológiák általában csak súlyos költségekkel megvalósítható beruházások révén érhetők el, de egy izolált profillal rendelkező kiszervező vállalkozás e technológiákhoz is korábban és hatékonyabban fér hozzá, így Ügyfelei részére biztosíthatja e technológiák elérhetőségét.
 
Biztonságban lesznek az adataim?
A kérdés az, hogy most biztonságban vannak-e.
Szolgáltatásunk része a naprakész szoftver-, és hardverleltár, dokumentáljuk a folyamatokat és szabályozottá tesszük vállalkozása informatikai működését. Igény esetén 7/24-es rendszerfelügyeletet vállalunk, és garantáljuk, hogy a szerződésben meghatározott üzemeltetési időben távolról, vagy akár  a helyszínen rendelkezésére állunk.
 
Milyen felelősségeket vállal a DiverGen?
Ügyfeleink biztosítéka, a Mi nyugalmunk.
Felelősségiztosításunk alapján ügyfeleinknek - káreseményenként 5.000.000.- Ft értékig - megtérítjük azokat az okozott dologi károkat, amelyeket biztosítási szerződésünkben meghatározott minőségünkben (Informatikai szolgáltató) okozunk, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozunk érte, továbbá a káresemény összegszerűségének megállapítására - a biztosító előzetes jóváhagyásával - felkért szakértő költségét.
 
Nem sikerült csatlakozni: