Mi a monitoring, és hogyan működik?
Azelőtt értesülünk a feladatokról, hogy Ön észrevette volna.
A megoldás előnye, hogy az észlelt eseményeket továbbítjuk hibajegykezelő rendszerünk felé, ahol a bejelentésekből hibajegy készül, és erről rendszermérnökeink SMS értesítést kapnak. Így a bekövetkezett események kezelése felgyorsul, rendszermérnökeink reakcióideje csökken. A rendszer segítségével országos hálózatok működése is megjeleníthető (VPN, AD, stb.), térképen feltüntetve az egyes telephelyeket, végpontokat. Ügyfeleink felhasználónevüket és jelszavukat megadva egy böngészőprogram segítségével megtekinthetik saját rendszereik állapotát, ellenőrizhetik rendelkezésre állásukat.
 
Milyen felelősségeket vállal a DiverGen?
Ügyfeleink biztosítéka, a Mi nyugalmunk.
Felelősségiztosításunk alapján ügyfeleinknek - káreseményenként 5.000.000.- Ft értékig - megtérítjük azokat az okozott dologi károkat, amelyeket biztosítási szerződésünkben meghatározott minőségünkben (Informatikai szolgáltató) okozunk, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozunk érte, továbbá a káresemény összegszerűségének megállapítására - a biztosító előzetes jóváhagyásával - felkért szakértő költségét.
 
Biztonságban lesznek az adataim?
A kérdés az, hogy most biztonságban vannak-e.
Szolgáltatásunk része a naprakész szoftver-, és hardverleltár, dokumentáljuk a folyamatokat és szabályozottá tesszük vállalkozása informatikai működését. Igény esetén 7/24-es rendszerfelügyeletet vállalunk, és garantáljuk, hogy a szerződésben meghatározott üzemeltetési időben távolról, vagy akár  a helyszínen rendelkezésére állunk.
 
Miért olcsóbb az outsourcing?
Mert előre tervezhető, szabályozott és hatékony.
Coase-törvény: egy hatékonyan működő cég addig bővíti tevékenységi körét, amíg egy újabb tranzakció cégen belüli megszervezésének költsége egyenlővé nem válik ugyanazon tranzakció szabad piacra történő kivit elének költségével.
A DiverGen Kft. hatékonyság-növelés révén ugyanazt a szolgáltatási szintet kisebb ráfordítással biztosítja és a fennmaradó összegen szolgáltató és ügyfele osztoznak. Más szóval a szolgáltatás olcsóbb és jobb minőségű lesz. Outsourcing technológiai megoldások révén tovább csökkentheti a költségeket: a legújabb technológiák általában csak súlyos költségekkel megvalósítható beruházások révén érhetők el, de egy izolált profillal rendelkező kiszervező vállalkozás e technológiákhoz is korábban és hatékonyabban fér hozzá, így Ügyfelei részére biztosíthatja e technológiák elérhetőségét.
 
Nem sikerült csatlakozni: