DiverGen IT Services and Security, SugarCRM, CRM, zenprise

Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz
Pályázati kód: GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M
Jelen pályázat célja, hogy mikro-, kis- és középvállalkozások versenypozíciójuk, piacon maradásuk, munkahelyteremtő-és megtartó képességük érdekében korszerű számítógépparkot hozzanak létre, minden igényt kielégítő szoftvereket és jól működő információs technológiát valamint gyártási eszközöket tudjanak vásárolni.
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A vissza nem térítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 4 millió Ft lehet.
A visszatérítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 8 millió Ft lehet
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A pályázó 10% saját forrást (önerőt) köteles biztosítani.
  • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 45%-a lehet, de legfeljebb 4 millió Ft.
  • A visszatérítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 60%-a lehet, de legfeljebb 8 millió Ft. (Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program)
  • A vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás összegét.
KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését közvetlenül követő 2 üzleti év személyi jellegű ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem térítendő támogatás összegének 50%-át.
Jelen pályázati kiírás alapján kizárólag abban az esetben hozható pozitív pályázati döntés, amennyiben a pályázó mind a vissza nem térítendő támogatás, mind pedig a visszatérítendő támogatás (hitel) megszerzésére jogosultságot szerez. A projekt befejezést követően 3 éves kötelező fenntartás szükséges.
PÁLYÁZÓ GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére
  • a) akinek, vagy amelynek éves nettó árbevétele (egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele) a pályázat benyújtását megelőző, jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján meghaladja a 200 millió Ft-ot. (Amennyiben rendelkezik egy teljes (365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel)
  • b) akinek, vagy amelynek éves nettó árbevétele a Közvetítőhöz hitelbírálat céljából benyújtott üzleti terv alapján meghaladja a 200 millió Ft-ot. (Amennyiben nem rendelkezik egy teljes (365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel)
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE (CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSKÉNT*!)
A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak:
  • a) Eszközbeszerzés
  • b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás
  • c) Információstechnológiafejlesztés
Minimális átlagos statisztikai állomány a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő.
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
2011. március 1-től december 31-ig lehetséges.
*Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén bármely egymást követő három pénzügyi év időszakában bármely kedvezményezett részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelő forint összeget. A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatás-tartalmáról.
 
CRM, SugarCRM, zenprise, társadalmi szerepvállalásCRM, SugarCRM, zenprise, letölthető dokumentumok